Foredragsdisposisjoner
Waterhole ble avholdt 27. mars 2012
Tema: ”Forholdet nye gTLDer og varemerker - utfordringer og muligheter for varemerkeeiere”

Ved:
-
Elise Lindeberg, Post- og Teletilsynet
- Annebeth B. Lange, UNINETT

- Solrun Dolva, Patentstyret

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 6. desember 2011
Tema: ”Reglene for sammenlignende reklame”

Innleder: Advokatfullmektig Pål Hurlen

Last ned presentasjonen her


Last ned forskrift om sammenlignende reklame her
Waterhole ble avholdt 9. november 2011
Tema: ”Understanding U.S. Patent Reform”

Innleder: Anthony C. Tridico, Ph.D

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 14. juni 2011
Tema: ”Forslaget til nye erstatnings- og vederlagsregler for inngrep i industrielle rettigheter ”

Innleder: Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 22. mars 2011
Tema: ”Piratkopiering og midlertidige forføyninger”

Innleder:
Rådgiver Viggo Elster, Direktoratet for toll og avgifter

Advokat Camilla Vislie, Advokatfirmaet Thommessen

Advokat Ida Gjessing, Advokatfirmaet Grette

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 7. desember 2010
Tema: ”Rettslig beskyttelse av TV-formater”

Innleder: Advokat Rune Opdahl

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 23. mars 2010
Tema: ”Ny varemerkelov”

Innleder: lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Lovavdelingen, Justisdepartementet.

Last ned presentasjonen her

Last ned vedlegg til presentasjon her
Waterhole ble avholdt 9. februar 2010
Tema: "Sameie i oppfinnelser”

Innleder: Vit.ass. Johannes Meyer, Universitetet i Oslo


Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 20. oktober 2009
Tema: "Bevisopptak utenfor rettssak - sivilrettslig bevissikring uten varsel til motpart, jf. tvl. § tvl. § 28-3 (4).”

Foredragsholder: Advokatfullmektig Sven Farbrot, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange


Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 8. september 2009
Tema: "Brugsmodeller”

Foredragsholder: European Patent Attorney Peter Indahl, Awapatent, København


Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 16. mai 2009
Tema: "Kodak-vernet”

Foredragsholder: advokatfullmektig Pål Standnes Hurlen


Last ned presentasjonen her
Waterhole og årsmøte ble avholdt 28. april 2009
Tema: "Oppfinnelseshøyde"

Foredragsholder: Docent, jur.dr. Bengt Domeij


Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 24. februar 2009
Tema: ”Pantsettelse av immaterialrettigheter i Norge og enkelte andre land”

Foredragsholder: Advokatfullmektig Karine Lutnæs i advokatfirmaet Grette


Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 28. oktober 2008
Tema var: ”Oversikt over hva myndighetene vil arbeide med på immaterialrettsfeltet i tiden fremover”

Foredragsholder var Magnus Hauge Greaker , lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 23. september 2008
Tema var: ”Patenthavers passivitet - bortfall av rett på grunn av patenthavers passivitet overfor et inngrep.”

Foredragsholder var advokatfullmektig Andreas B. Bernt, Advokatfirmaet Haavind Vislie

Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt 10. juni 2008
Tema var: ”Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon.”
Foredragsholder var advokatfullmektig Harald Irgens-Jensen, Thommessen Advokatfirma.

Last ned presentasjonen her
Waterhole og årsmøte ble avholdt 8. april 2008
Tema var: ”Behandling av tvister med varemerkerettslig aspekt i Næringslivets Konkurranseutvalg”. Foredragsholder var Advokat Kristine Schei, leder av Næringslivets Konkurranseutvalg.
Last ned presentasjonen her
Waterhole ble avholdt tirsdag 12. februar 2008.
Tema var: ”Patentstyret som nasjonalt kompetansesenter” . Foredragsholder var Jørgen Smith, direktør i Patentstyret.
Last ned presentasjonen her
Det ble avholdt Waterhole 4. desember 2007:
Førsteamanuensis Erik Monsen, Universitetet i Bergen: Berikelseskrav ved immaterialrettskrenkelser og brudd på markedsføringsloven"
Last ned presentasjonen her
Det ble avholdt Waterhole 7. november 2007:
Partner Andreas Mollatt, Tekonivest AS: Verdivurdering av immaterialrettigheter - praktisk tilnærming med hovedvekt på patenter"
Last ned presentasjonen her
Det ble avholdt Waterhole 11. september 2007:
Per Olav Sønju:  "Bekjempelse av piratkopier sett fra tollvesenets side".
Last ned presentasjonen her
Det ble avholdt Waterhole 6. februar 2007:
Richard W. Lettstrõm: Erfaringer fra Sverige i forbindelse med tiltredelse til EPC"
Last ned presentasjonen her
"Innovasjonsarbeidet ved Universitetet i Oslo i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven".
Ved Prof. Dr. Med Ole M. Sejersted
Last ned presentasjonen her
Det ble avholdt et waterhole den 27. mars 2007 med tema:
"AIPPI Working Committee Q 194: The impact of co-ownership of Intellectual Property Rights on their exploitation (sameie i immeterialrettigheter og konsekvenser for rettighetenes utnyttelse)"

Presentert av advokat Amund Svendsen, Advokatfirmaet Grette og Harald Irgens Jensen, stipendiat Insitutt for privatrett, Juridisk fakultet, UiO.
Last ned presentasjonen her
Mulige europeiske domstolsordninger innenfor patentretten
Ved Anne Rejnhold Jørgensen, leder Patent- og Varemærkestyrelsens avdeling for International Politik
Last ned presentasjonen her
Attorney's privilege / taushetsplikt for IPR rådgivere.
Ved Morten Balle, Protector IP Consultants AS
Last ned presentasjonen her
Domsmyndighet i internasjonale patentrettsaker
Ved Amund Brede Svendsen, Advokatfirma Grette
Last ned presentasjonen her
Næringslivets Konkurranseutvalgs praksis på områder som grenser til de industrielle rettighetene.
Advokat Kristine Schei, Thommessen Krefting Greve Lund AS, torsdag 2. mars 2006
Last ned presentasjonen her
Patentstrategier fra en praktisk synsvinkel
Tove Aas Helge, 14. desember 2005
Last ned presentasjonen her
Inngrep - Hva nå?
En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser
v/ Ida Gjessing
Last ned presentasjonen her
Databasedirektivet
Ole-Andreas Rognstad - 20-sept. 2005
Last ned presentasjonen her
Rettslig beskyttelse av «©-tech
Lee Bygrave 22. juni 2005
Last ned presentasjonen her
Erstatning for immaterialrettskrenkelser
Are Stenvik - 8. februar 2005
Last ned presentasjonen her
Parallellimport
Ole-Andreas Rognstad - 14. desember 2004
Last ned presentasjonen her
For medlemmer
Nyhetsbrev
Klikk her

Foredrags-disposisjoner
Klikk her
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster