Hovedside
hjem

Om

Foreningen

Foreningen2-2.jpg
 
 

NIR og AIPPI

NIR ønsker å fremme forståelsen for viktigheten av å beskytte innovasjon og arbeider for utviklingen av norsk og internasjonal lovgivning på immaterialrettighetenes område. NIR samarbeider med søsterforeninger i de øvrige nordiske land for å fremme disse målene.

NIR er høringsinstans for norske myndigheter i lovsaker innen immaterialrett.

Foreningen gjennomfører frokostmøter med foredrag og andre faglige arrangementer ca. 6-8 ganger i året. Møtene holdes i Oslo og det deltar normalt mellom 25 og 45 medlemmer. Foreningen har fra 2019 også egne arrangementer for unge medlemmer.

NIR har i de senere årene delt ut stipender til studenter som skriver master- eller PhD-avhandling om immaterialrettslige temaer

NIR har ca. 200 personlige medlemmer og ca. 25 bedriftsmedlemmer.

- - -

Den norske AIPPI-gruppen teller ca. 75 personlige medlemmer og ca. 10 bedriftsmedlemmer. Gruppens medlemmer har adgang til internasjonale møter og internasjonalt faglig samarbeid. Gruppen besvarer spørsmålsskrift om norsk immaterialrett som benyttes i AIPPIs faglige og vitenskapelige arbeid.