Hovedside
hjem

Om

Foreningens arbeid

2019

 

Waterholes og miniseminar

TIRSDAG 22. JANUAR

Designrettens krav til individuell karakter, og litt om kravet til nyhet
Innleder: Even Flom-Grundstrøm (mottaker av NIR-stipend)

TIRSDAG 12. MARS

a) Varemerkelisenser
Innleder: Advokatfullmektig Nora Bratheim (Wikborg Rein)

b) Lisensavtalers stilling i konkurs
Innleder: Stipendiat Morten Smedal Nadheim (UiO)

Tirsdag 30. april

Forslaget til lov om vern av forretningshemmeligheter
Innleder: Advokat Hans Erik Johnsen (Wiersholm)
Lenke til dokumentasjon

Tirsdag 11. juni 

Lovvalg i saker om krenkelse av immaterialrettigheter
Innleder: Senioradvokat Marie Nesvik (Advokatfirmaet Schjødt)
Lenke til dokumentasjon

Tirsdag 24. september

Kravet til grafisk gjengivelse
Innleder: Advokatfullmektig Tora K Sandnes (Deloitte Advokatfirma)
(Mottaker av NIR-stipend)

 

NIR ung samlinger

Torsdag 12. september

IPR-strategi
Blant annet om valget mellom hemmelighold og patentering, varemerkestrategi og produktutvikling.
Foredragsholdere: Konsernadvokat Ellen Kristina Bergan (Equinor ASA), konsernadvokat Ingvild Erdal (TINE SA) og partner Marie Vaale-Hallberg (Kvale Advokatfirma DA).

 

2018

 

Waterholes og miniseminar

13. februar2018

Plattformers ansvar for brukeres brudd på opphavsrett i EUs digitale indre marked
En sammenligning av det foreslåtte Opphavsrettsdirektivets spesifikke regulering av plattformansvar med E-handelsdirektivets generelle regler
Innleder: Advokatfullmektig Grete Eline Brunsvig (Bing Hodneland).

20. mars 2018

Beregningen av arbeidstakers “rimelig godtgjørelse” etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7
Innleder: Advokatfullmektig Tage Røra (BAHR)

24. april2018 (også årsmøte)

Idrettsutøverens rett til å bruke sitt navn i kommersielle sammenhenger, herunder som varemerke
Innleder: Advokatfullmektig Kaja Skille Hestnes (SandS)

29. mai 2018

Pantsettelse av immaterialrettigheter
Innleder: PhD-student Bjørn Løtveit (UiT)

18. september 2018

a) Oppdatering om praksis i Norge knyttet til forskningsunntaket i patentloven $ 3
Innleder: Lars Erik Steinkjer (Wikborg Rein)

b) Det særnorske utprøvingsunntaket for fall.
Hvilket handlerom finnes for utprøving av oppfinnelser uten tap av nyhet?
Innleder: Advokatfullmektig Dina Brask (Wiersholm)

23. oktober 2018

Gjennomføring av Varemerkedirektivet 201512436 (EU) i Norge
Oversikt over forslagene til lovendringer og innspill i høringsrunden
Innleder: Lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug, Justis- og beredskapsdepartementet