Hovedside
hjem
Hovedbilde1b.jpg

.

 

NIR - Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse

NIR arbeider for å utbre kjennskap til immaterialrettighetene, særlig de industrielle rettighetene patent, design og varemerke. 

Foreningen arrangerer blant annet frokostmøter for sine medlemmer og avgir høringsuttalelser til lovforslag som berører industrielle rettigheter. Les mer om NIR her.

AIPPI - Association Internationale Pour la Protection de la Propriètè Intellectuelle

En betydelig andel av NIRs medlemmer er også personlige medlemmer i den internasjonale organisasjonen AIPPI, som har ca. 8000 medlemmer fra mer enn 100 land. AIPPIs formål er stort sett sammenfallende med NIRs, men AIPPI arbeider internasjonalt.

For mer informasjon, se www.aippi.org.