Hovedside
hjem

Om

Medlemskap

 

Medlemskap i NIR og den norske gruppen i AIPPI kan tegnes av enkeltpersoner eller av bedrifter. For medlemskapet betaler du en årlig kontingent. Det er valgfritt om du vil være medlem bare i NIR, bare i AIPPI eller begge foreningene.

Medlemskap er åpent for enhver som har en forretningsmessig, yrkesmessig, vitenskapelig eller personlig interesse i et eller flere av foreningens virksomhetsområder.

Medlemmer har rett til å delta i foreningens arrangementer, slik som våre frokostmøter, kalt waterholes, samt rett til å motta våre nyhetsbrev.

Bedriftsmedlemskap er ment for større virksomheter som ønsker å delta med én eller to, kanskje unntaksvis tre deltakere på foreningens arrangementer, og hvor det varierer mye hvem som deltar. Ordningen er ikke ment for at en fast gruppe deltakere i bedriften skal få en kraftig mengderabatt.

Kontingenter

NIR
Personlig medlemskap: kr. 400,-
Studentmedlemskap: kr. 100,-
Bedriftsmedlemskap: kr. 800,-

AIPPI
Personlig medlemskap halv kontingent*: kr. 810,- (CHF 95)
Personlig medlemskap: kr. 1.620,- (CHF 190)

* Medlemmer i AIPPI betaler halv kontingent de to første årene av medlemskapet. Halv kontingent betaler også medlemmer under 36 år, heltids universitets- og høyskoleansatte, heltids dommere og heltidsansatte ved statlige IP-organer.

Benytt skjemaet under for innmelding

Navn *
Navn
Type medlemskap *