Hovedside
hjem

Søknad til Nir om

Forskningsstipend

 
 

Søknadsfrist 21. juni

For å fremme sin målsetning om å utbre kjennskap til immaterialrettighetene, særlig de industrielle rettighetene patent, design og varemerker, har Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) opprettet en stipendordning. Det lyses nå ut stipend for PhD-studenter og masterstudenter som skal skrive avhandling høsten 2019.

Du kan søke stipend hvis du oppfyller ett av kriteriene nedenfor

  • Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder.

  • Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder.

  • PhD-student ved et norsk universitet, som skriver PhD-avhandling innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder, og som trenger finansieringsstøtte til opphold ved et utenlandsk universitet.


Søknaden må inneholde en redegjørelse for mastergradsprogrammet eller avhandlingsprosjektet (maksimalt to A4-sider). Hvis det søkes om støtte til mastergrad ved utenlandsk lærested eller studieopphold for stipendiat ved utenlandsk lærested, skal det også vedlegges bekreftelse på oppholdet fra det utenlandske lærestedet. For studenter som skal skrive mastergrad i Norge, skal det opplyses om prosjekttittel og om hvem som skal være veileder, dersom dette er bestemt.

De som får stipend forventes å presentere prosjektet sitt i ett av møtene i NIR, etter at det er gjennomført.

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Søknaden sendes til:
Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse v/Amund Brede Svendsen, Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Pb. 678 Sentrum, 0106 Oslo, eller på e-post til abs@gjessingreimers.no.